Νεαρός μπαίνει σ' ένα φαρμακείο και ζητά προφυλακτικά – Έχουμε με τρία, έξι εννιά και δώδεκα.

Νεαρός μπαίνει σ' ένα φαρμακείο και ζητά προφυλακτικά – Έχουμε με τρία, έξι εννιά και δώδεκα.

Διαφ.
Loading...