Δελτίο Τύπου OpenAgros: Η νέα εποχή για τους αγρότες σημαίνει OpenAgros

May 30, 2022

Το OpenAgros είναι μία νέα καινοτόμα πλατφόρμα που απευθύνεται σε αγρότες και γεωπόνους, προσφέροντας ένα τεχνολογικό προϊόν για ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. Το OpenAgro αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση, με στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων με πολλαπλά οφέλη για την αγροτική εκμετάλλευση και το περιβάλλον.

Το OpenAgros είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο:
Μεριμνά για τη συνεχή παρακολούθηση των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από την έναρξη του βιολογικού κύκλου τους.

  • Βελτιστοποιεί τη χρήση εισροών στην καλλιέργεια και μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
  • Ελέγχει τις βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες για την ανάπτυξή των φυτών μέσω αυτοματισμών.
  • Παρέχει πλήρη και άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των φυτών και για το περιβάλλον ανάπτυξής τους σε πραγματικό χρόνο.
  • Ειδοποιεί τους χρήστες για ενδεχόμενους κινδύνους.

Το OpenAgros προσφέρει στην αγροτική κοινωνία ένα χρήσιμο τεχνολογικό προϊόν, προκειμένου να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες διαμόρφωσης της καλλιέργειας, αλλά και τις καλλιεργητικές πρακτικές όπως άρδευση, λίπανση, ψεκασμοί για καταπολέμηση ασθενειών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά υφιστάμενα αγροτεμάχια σε διάφορα σημεία της ΑΜΘ, τα οποία αξιοποιούνται ως πιλοτικοί-επιδεικτικοί αγροί αναφοράς. Εκεί, σε συνεργασία με τους κατόχους-καλλιεργητές θα εφαρμόζονται οι βέλτιστες καλλιεργητικές τεχνικές-πρακτικές άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας και θα υπολογίζεται η οικονομική ωφέλεια των παραγωγών.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020».

Ο Γιώργος Κούτρας, CEO της OpenIT και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, τονίζει ότι, «η επιτυχής ολοκλήρωση του OpenAgros, αποδεικνύει τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης υπηρεσιών και προϊόντων καινοτομίας μέσα από στοχευμένη ερευνητική διαδικασία.»

Διαβάστε επίσης: