Αρχίζει η εξαήμερη εργασία: Ποιους αφορά και πόσα λεφτά θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι από την 1η Ιουλίου

June 14, 2024

Αρχίζει η εξαήμερη εργασία: Ποιους αφορά και πόσα λεφτά θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι από την 1η Ιουλίου

Διαφ.

Η εφαρμογή του ωραρίου εργασίας έξι ημερών θα συνοδευτεί από τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και την ενεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργασίας ΙΙ.

Το εξαήμερο ωράριο εργασίας θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου.

6 1 5 963x541 1

Το εν λόγω θέμα αφορά δύο κατηγορίες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, με σαφή διάκριση μεταξύ τους:

Α) Οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν σε συνεχή βάση, χρησιμοποιώντας το σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών.

Β) Οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν απαιτούν συνεχή λειτουργία, μπορούν να υιοθετήσουν το εξαήμερο ωράριο με τις εξής προϋποθέσεις:

Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν δύο βασικά στοιχεία:

  1. Είναι απαραίτητη η προδήλωση στο σύστημα πληροφοριών ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
  2. Ο εργοδότης (έχοντας δικαίωμα διεύθυνσης) πρέπει να προσκαλέσει τους εργαζομένους για εργασία την έκτη ημέρα.
  3. Το τρίτο σημείο περιλαμβάνει την ανάγκη για την υποβολή και απόδειξη μπροστά στην Επιθεώρηση Εργασίας όταν υπάρχει αιφνίδιος και έκτακτος φόρτος εργασίας.
  4. Απαγορεύεται η απασχόληση με υπερεργασία ή υπερωρία κατά την έκτη ημέρα, ενώ η απασχόληση κατά ανώτατο όριο περιορίζεται σε 8 ώρες.
  5. Υπάρχει αύξηση 40% στο ημερομίσθιο για την έκτη ημέρα εργασίας. Εάν η έκτη ημέρα εργασίας είναι Κυριακή ή επίσημη αργία, η αύξηση αυτή επιπλέον ανέρχεται στο 75%.
  6. Εξαιρούνται από την εφαρμογή αυτής της διάταξης οι εργαζόμενοι στον τομέα του επισιτισμού και τουρισμού.
  7. Απαγορεύεται η εφαρμογή αυτών των μέτρων σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν με νυχτερινές βάρδιες από τις 12 το βράδυ έως τις 6 το πρωί και απασχολούνται για πέντε ημέρες.
  8. Οι εργαζόμενοι σε δημόσιους φορείς όπως Ο.Τ.Α, Δ.Ο.Υ., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. και άλλες επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα που εκτελούν καθήκοντα που αφορούν το κοινό δεν εξαιρούνται ρητά από αυτές τις διατάξεις.

6 1 1200x675 1

Όσον αφορά την εργασία την Κυριακή:

Α) Εξαιρούνται τα εκπαιδευτικά κέντρα πιλότων, πληρωμάτων και τεχνικών αεροσκαφών.

Β) Εξαιρούνται οι βιομηχανίες τροφίμων.

Γ) Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού και παραγωγής αναψυκτικών με τη συσκευασία των προϊόντων τους.

Δ) Εξαιρούνται οι οργανωτές συνεδρίων.

Ε) Εξαιρούνται οι καλλιέργειες θερμοκηπίων με παρασκευή και συσκευασία προϊόντων θερμοκηπίου.
Πηγή

Διαβάστε επίσης: