Δεν θα δουλέψει ποτέ ξανά στη ζωή του: Ένας υπερτυχερός μόλις κέρδισε 600.000 ευρώ στο Τζόκερ

March 31, 2023

Δεν θα εργαστεί ποτέ πάλι στη ζωή του, αφού ένας τυχερός πρόσφατα κέρδισε το ποσό των 600.000 ευρώ στο Τζόκερ.

Δεν θα δουλέψει ποτέ ξανά στη ζωή του: Ένας υπερτυχερός μόλις κέρδισε 600.000 ευρώ στο Τζόκερ

Διαφ.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Τζόκερ την Πέμπτη, 30 Μαρτίου, για τις 2.601.701,15 ευρώ. 3 τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία.

Έναν νικητή που κερδίζει 2.601.701,15 ευρώ ανέδειξε η κλήρωση του Τζόκερ την Πέμπτη.

Αριθμός του τζόκερ το 1

width=553
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 3, 4, 8, 12, 39 και τζόκερ το 1.

Στην πρώτη κατηγορία βρέθηκε ένας τυχερός, ο οποίος κερδίζει 600.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν 8 τυχεροί που κερδίζουν από 6.725,27 ευρώ.

Στην τρίτη κατηγορία βρέθηκαν 46 τυχεροί που κερδίζουν από 2.500,00 ευρώ.

Τουλάχιστον 2.600.000 € στην 1η κατηγορία του Τζόκερ και 730.000 € στο Πρότο.

width=1200

Η Συμμετοχή στο ΤΖΟΚΕΡ επιτρέπεται:

μέσω Πρακτορείων, σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και
μέσω Διαδικτυακών Σημείων, σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους

Επίσης, διευκρινίζεται ότι:

α) Συμμετοχές γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης μέχρι και 30 λεπτά πριν την έναρξη της επόμενης κλήρωσης.
β) Ακυρώσεις συμμετοχών δεν επιτρέπονται. Η ακύρωση εκτυπωμένου Αποδεικτικού Συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση Συμμετοχής στο ΤΖΟΚΕΡ μέσω των Πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του Αποδεικτικού Συμμετοχής.
Αν δηλαδή το Αποδεικτικό Συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

Τα συστήματα του Τζόκερ: Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%

Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%

Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%

Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%

Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%

Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%

Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%

Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%

Mε βάση τις πιθανότητες, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8%.


Πηγή

Διαβάστε επίσης: